CERTIFICERING

Alle door Minimax geleverde installaties zijn volledig certificeerbaar conform de geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Minimax Brandbeveiliging hecht daarnaast veel waarde aan het leveren van de beste kwaliteit. Daarom trachten wij onze processen continu te verbeteren. Dit doen wij onder andere door onze interne auditors regelmatig controles uit te laten voeren, met als doel te kijken of aan de in diverse normen en regelingen gestelde eisen wordt voldaan. De auditors hebben daarin tevens een adviserende functie.

Om onze organisatie optimaal te laten functioneren en om onze prestaties zo hoog mogelijk te houden, worden onze  brandveiligheidsproducten regelmatig door onafhankelijke certificeringsinstanties getoetst. Door deze instanties worden certificaten verstrekt, die voor u de garantie vormen dat de door ons geleverde dienst of product aan de hoogst mogelijke eisen voldoet. Daarmee ondersteunen wij u om te voldoen aan de zorgplicht die u als onze opdrachtgever heeft conform het Bouwbesluit 2012 .

De brandbeveiliging producten van Minimax Brandbeveiliging zijn volledig gecertificeerd conform de volgende normen, regelingen en certificatieschema’s, zoals onderstaand schema laat zien.