GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN

“Wij leveren de oplossing voor de brandveiligheid van gereedschapswerktuigen.”

Een plotselinge deflagratie kan gemakkelijk brand veroorzaken bij gereedschapswerktuigen die worden gebruikt voor het bewerken van metaal (bijvoorbeeld  bij boren, draaien, slijpen, frezen of wetten) Gereedschapswerktuigen worden daarnaast gekoeld met ontvlambare smeermiddelen. Als lichte metalen of hun legering worden bewerkt, bestaat er een verhoogd risico op brand.

Componenten met een hoog gehalte aan magnesium worden steeds belangrijker in de industriële serieproductie. Het snijden van magnesiumlegeringen omvat een acuut brandrisico, omdat magnesiumstof en restanten worden geclassificeerd als “licht ontvlambaar” of “zelfontstekend”.

alarmsysteem brandveiligheid koolmonoxidemelder minimax

Hoe kan er überhaupt brand ontstaan in het systeem? Door bijvoorbeeld spanningspieken, inductie, kortsluiting, sabotage, vandalisme, operatorfouten of gewoon nalatigheid bij het bedienen van de elektrische apparatuur – Er zijn vele brand oorzaken –

Omdat deze risico’s niet volledig zijn uit te sluiten, moeten de machines worden uitgerust met brandbeveiligingssystemen in overeenstemming met de voor de werkplaats geldende voorschriften en de wettelijke bepalingen voor technisch gereedschap (veiligheidswet voor apparaten en de Machinerichtlijn 89/392/EEG van de Europese Unie).

Het Argotec brandblussysteem van Minimax Brandbeveiliging biedt u de juiste oplossing. Het systeem werkt met inerte gassen, zoals argon en stikstof of het werkt met CO2. Het branddetectiesysteem is in serie geschakeld. Dankzij het grote oppervlak dat wordt bestreken met een minimum aan blusmiddel, is er zelfs bij het gebruik van CO2 geen schadelijke concentratie buiten de machine meetbaar. Alleen de blustank moet na het blussen weer worden bijgevuld. Daarna is het blussysteem weer klaar voor gebruik.

KLA (CO2) brochure (Engels) | Downloaden