GRAFISCHE INDUSTRIE

“Wij hebben de juiste oplossing voor de grafische industrie.”

De bescherming van mens en fabriek betekent daarom dat het gebruik van de speciale, voor de desbetreffende verwerkingstechnologie ontworpen brandbeveiligingssystemen van vitaal belang is. De kern van het beveiligingsconcept voor persmachines is een snel reagerend brandblussysteem dat zelfstandig acute brandrisico’s identificeert en bij de bestrijding van het vuur gebruik maakt van argon of CO2. Terwijl het systeem het blusproces uitvoert, genereert het ook belangrijke controlepulsen, bijvoorbeeld om de toevoer van kleurstof of materiaal te onderbreken, de machinerie te stoppen, de droogfaciliteiten uit te schakelen en het alarm te activeren.

minimax blusgas blusgasinstallatie brandblussysteem

De bescherming van mens en fabriek betekent daarom dat het gebruik van de speciale, voor de desbetreffende verwerkingstechnologie ontworpen brandbeveiligingssystemen van vitaal belang is. De kern van het beveiligingsconcept voor persmachines is een snel reagerend brandblussysteem dat zelfstandig acute brandrisico’s identificeert en bij de bestrijding van het vuur gebruik maakt van argon of CO2. Terwijl het systeem het blusproces uitvoert, genereert het ook belangrijke controlepulsen, bijv. om de toevoer van kleurstof of materiaal te onderbreken, de machinerie te stoppen, de droogfaciliteiten uit te schakelen en het alarm te activeren.

Brandrisico’s in de grafische industrie

  • Gebruik van snel ontvlambare materialen
  • Ontwikkeling van potentieel explosieve concentraties kleurstoffen en oplosmiddelen
  • Opwarming van het drukmateriaal in de machine, bijv. door mechanische wrijving, waarbij onderdelen erg snel bewegen, of tijdens het droogproces
  • Statische elektriciteit in combinatie met snel ontvlambare kleurstof of oplosmiddelen
  • Afzettingen van kleurstof, synthetisch materiaal of papier in de machinerie of de ventilatie- en doorluchtingskanalen

Windturbine brochure (Engels) | Downloaden