INDUSTRIËLE VERFSPUITCABINES

“Wij leveren de oplossing voor de brandveiligheid van industriële verfspuitcabines.”

Brandveiligheid van industriële verfspuitcabines

Kenmerkend voor de auto-industrie is het gebruik van complexe apparatuur die in toenemende snelheid in werking gesteld worden. Hierdoor wordt de behoefte aan een betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie groter.

Branden in de auto-industrie ontstaan gewoonlijk door een technisch gebrek in de apparatuur. Door de aanwezigheid van brandbaar materiaal in grote open ruimten kan een brand zich snel verspreiden.

Een brand heeft vele facetten: vlammen, rook, emissie van gassen en hitte. Minimax heeft de juiste branddetectors voor de verschillende ruimten in een autofabriek. Onze betrouwbare speciale blussystemen hebben een extreem snelle reactietijd. Acute brandrisico’s worden automatisch gedetecteerd en beginnende branden worden doelgericht en in overeenstemming met hun hevigheid in enkele stappen bestreden.De branddetector stuurt een signaal naar het controlepaneel, welke een alarm laat afgaan voor het werkzame personeel en stuurt voorts een melding naar de brandweer.

verfspuitcabines minimax brandveiligheid brandbeveiliging

 

Bij een alarm registreert en checkt het controlepaneel de van de detectoren afgegeven signalen, geeft een brandalarm af en activeert de voorgeprogrammeerde controlefuncties – bijv. om de aanvoer van poeder, verf, lucht en oplosmiddel te onderbreken, of om de spanning, de machines en de ventilatie uit te schakelen, of om de brandwerende deuren en de ventilatieroosters te sluiten en het alarmsysteem te activeren (plaatselijk alarmsignaal, alarm slaan, etc.). Het gasblussysteem wordt automatisch vrijgegeven en smoort het vuur in het beginstadium. Moderne spuittechnologieën met een hoge graad van automatisering leiden onvermijdelijk tot speciale risico’s. Ontstekingsbronnen moeten al in de beginfase worden opgespoord en onmiddellijk worden gesmoord.

Toepassingsgebieden:
Elektrostatische poedercoating en natte verfspuitsystemen, systemen met verfrobots, uitdampzones, lakdrogers, systemen voor het terugwinnen van de verf en ventilatiekanalen.