INERT BLUSGAS

Argotec systemen – blussen zonder schade.

Argotec brandblussystemen zijn de oplossing voor de beveiliging van dure systemen, gevoelige apparatuur en andere waardevolle zaken die bij gebruik van andere blusmiddelen zoals water beschadigd zouden kunnen raken. Deze veelzijdige systemen maken gebruik van Argon (Ar), Stikstof (N2) of Koolstofdioxide (CO2) als blusmiddel.

Argon is een niet-giftig inert gas dat bij gebruik geen afkoelend effect teweeg brengt. Daarom is het uitermate geschikt voor het beveiligen van drukke kamers of ruimtes die elektrische of elektronische apparatuur bevatten.

Stikstof, een niet-giftig, niet-koelend gas, is met name geschikt voor het beveiligen van ruimtes die brandbare vloeistoffen bevatten.

Koolstofdioxide vormt een dichte aerosolwolk die met behulp van de sproeiers precies gericht kan worden. Vandaar dat dit gas geschikt is voor het beveiligen van vrijstaande, niet-omsloten objecten.

minimax brandveiligheid brandbeveiliging

Er wordt een extra verkoelend effect verkregen door verdamping van het blusgas. Het blusproces kan bij Argotec brandblussystemen op twee verschillende manieren worden geactiveerd. Enerzijds automatisch door middel van een branddetectie- en controlesysteem, anderzijds door een handmatige activering. Het modulaire, Multi-area Argotecsysteem is zeer veelzijdig en eenvoudig aan te passen aan eventuele toekomstige eisen.

Door de 300 bar technologie is de kosteneffectiviteit van de in het Argotec systeem gebruikte blusgassen argon en stikstof verder toegenomen. De hogere vuldruk betekent minder cilinders. Dit reduceert, naast het gewicht, ook de voor de installatie van het systeem noodzakelijke ruimte met 30 procent. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag op de materiaal- en montagekosten.

Toepassingsgebieden:

  • Computerfaciliteiten;
  • Telecommunicatiesystemen;
  • Schakelkamers;
  • Schakel- en controlesystemen;
  • Windmolens en turbines;
  • Transformatoren;
  • Machinerie;
  • Magnesium-verwerkingsfabrieken;
  • Proefopstellingen voor motoren;
  • Verfspuit cabines.

Argotec brochure | Downloaden