MX 1230 MARINE & MX 200 MARINE CLEAN AGENT BRANDBLUSSYSTEMEN

MX 1230 Marine & MX 200 Marine clean agent brandbestrijdingssystemen

Op schepen op zee zijn de veiligheidsvoorschriften van het allergrootste belang. Dit geldt ook voor brandbeveiligingsmaatregelen. Bij brand aan boord is een snelle ontsnapping gewoonlijk onmogelijk en hulp van buitenaf kan op zich laten wachten. De verschillende soorten brandrisico’s aan boord van schepen vragen ieder om een specifieke oplossing, zodat een optimale brandbeveiliging van ruimte en materieel gewaarborgd is.

Ruimtes met elektrische en elektronische apparatuur, zoals controlekamers, controlekasten en kleine machinekamers op schepen zijn gebieden die om speciale aandacht vragen.

brandblussystemen lage druk watermistsysteem schuimsysteem brandweer minimax

In zulke risicogebieden zijn systemen die het vuur snel, doch zorgvuldig blussen essentieel, om ervoor te zorgen dat de gevoelige apparatuur geen blusschade oploopt.

Met de MX 1230 en de MX 200 Marine ‘clean agent’ brandbestrijdingssystemen heeft Minimax Brandbeveiliging oplossingen ontwikkeld die voldoen aan de hoge eisen die aan boord van een schip gesteld worden. Het blussysteem kan bijvoorbeeld zelfs worden aangepast voor een systeemdruk van 50 bar.

De systemen onderscheiden zich door de aanwezigheid van de goedgekeurde en geteste chemische blusgassen NovecTM 1230 and HFC-227ea. Geen van de blusmiddelen zijn corrosief of elektrisch geleidend, of veroorzaken schade aan gevoelige onderdelen door kortsluiting of achtergebleven blusresten. De MX 1230 Marine en de MX 200 Marine ‘clean agent’ brandbestrijdingssystemen zijn verkrijgbaar voor sleepboten, schepen voor de kust- en binnenvaart, kleine jachten en booreilanden. Beide systemen richten zich vooral op de afmeting van de ruimte die beveiligd moet worden. Als gevolg hiervan bieden zij een optimale brandbeveiliging voor kleine ruimtes en zijn volledig gecertificeerd, compleet met alle belangrijke goedkeuringen uit de nautische sector.

MX1230 Marine MX200 Marine brochure (Engels) | Downloaden