ONEU BLUSSYSTEEM VOOR SERVERKAST

Uniek: Ons ruimtebesparende OneU active blussysteem voor serverkasten.

Het is voor organisaties een ramp wanneer het bedrijfsproces stil komt te liggen vanwege brand in de serverruimte. Problemen met de leveringen en verlies van gegevens kunnen voor het betreffende bedrijf catastrofale consequenties hebben. Met OneU biedt Minimax Brandbeveiliging een uniek actief blussysteem, specifiek ontworpen voor kasten die elektrische en elektronische apparatuur bevatten, bijvoorbeeld servers en IT-apparaten.

Het ruimtebesparende OneU is in een handomdraai in te stellen en slechts in één maat verkrijgbaar (hoogte slechts 44 mm!). Dankzij de in het OneU geïntegreerde noodstroomvoorziening is een ononderbroken werking, ook in het geval van een stroomstoring, gegarandeerd. Met zijn rookdetectie- en blussysteem, incl. de voorraad blusmiddel, vormt het actieve blussysteem een compleet brandbeveiligingssysteem.

minimax blusgas blusgasinstallatie brandblussysteem

Wanneer technologie en gegevens worden bedreigd door smeulende kabels en oververhitte componenten, komt OneU in actie. De twee sensoren in de rookmelder, een hoog gevoelige sensor voor rook en één voor CO, reageren op de verschillende variabelen van het vuur, zodat OneU onmiddellijk wordt geactiveerd als er zich een rampzalige situatie voordoet.

Wanneer een sensor wordt geactiveerd, kunnen de in de kast geïnstalleerde apparaten, zoals ventilatoren en computers, worden ingeschakeld. Dit alleen is vaak voldoende om het vuur te doven. Mocht dit niet afdoende zijn, dan activeren de twee sensoren het blussysteem en het apparaat wordt overspoeld door het Novec™1230 blusmiddel van 3M™. De brand wordt snel geblust zonder achterlating van resten en de vlammen kunnen niet overslaan naar een ander deel van de ruimte. Het OneU rookaanzuigsysteem en de OneU DD blusmodule zijn samen verkrijgbaar met het OneU active blussysteem. Flexibiliteit onder alle operationele omstandigheden.

Met het OneU rookafzuigsysteem kunnen maximaal vijf schakelkasten via een leidingsysteem steekproefsgewijs worden bewaakt. Er kunnen maximaal vier OneU ED blusmodules worden aangesloten. De OneU blusmodule heeft een volume van 3m³ blusmiddel en kan worden aangesloten op het OneU active blussysteem of het OneU DD rookafzuigsysteem. Deze superieure units bieden de mogelijkheid tot aansluiting en bewaking van vier of vijf apparaten.

One-U brochure (Engels) | Downloaden