PERMANENTE INERTISERING

Permanente inertisering is voor gebieden met een hoge ondoordringbaarheid het ideale systeem om branden al vanaf het begin te voorkomen. Branden ontstaan wanneer brandbaar materiaal, zuurstof en ontstekingsenergie bij elkaar komen. Het is praktisch onmogelijk om al het brandbare materiaal of alle ontstekingsbronnen te verwijderen c.q. te elimineren. Het Permatec systeem van Minimax Brandbeveiliging elimineert daarom het zuurstof als brandfactor: De concentratie aan zuurstof in gesloten ruimtes wordt gereduceerd, zodat het vuur niet kan uitbreken.

rookmelders branddriehoek minimax koolmonoxide melder

Het Permatec systeem bestaat uit een “lucht-scheidingssysteem”, een bewakingseenheid en een controle-unit. De lucht wordt door het scheidingssysteem opgezogen, vervolgens samengeperst en via een diafragma ontleed in de componenten zuurstof, argon en stikstof. De reductie van de zuurstofconcentratie, van 21 naar 15 procent per volume, is in de meeste gevallen praktisch voldoende om het uitbreken van brand te voorkomen. Deze zuurstofconcentratie op zeeniveau komt ongeveer overeen met de gemiddelde zuurstofdruk op een hoogte van 3000 meter en is daarom minder gevaarlijk voor het menselijke organisme.

Voor ruimtes met een hoger risicofactor is het mogelijk om een lagere zuurstofinhoud in te stellen. Permatec elimineert de negatieve factoren die van invloed zijn op het blussen, zoals snelle temperatuursveranderingen, kortsluiting door blusmiddelen, blusschade en onkosten ten gevolge van de brand.

Toepassingsgebieden:
Bijv. archieven, kluizen, bibliotheken en opslagruimtes van musea, verwerkingssystemen voor telecommunicatie en informatie, elektrische en elektronische apparatuur, opslagplaatsen voor gevaarlijk afval, automatische magazijnen voor palletgoederen, koelcellen, scheepsruimtes, silo’s en mengmachines.