SPRINKLER SYSTEMEN

Onze sprinklersystemen leveren brandbeveiliging op maat.

Sprinklersystemen zijn zelfwerkende brandblussystemen met een ongecompliceerd en veilig functioneringsprincipe. De te beveiligen ruimtes in een gebouw worden voorzien van een netwerk wan waterleidingen die constant onder druk staan. Aan deze waterleidingen worden de sprinklerkoppen vast gemonteerd. Onder normale omstandigheden is de sprinklerkop afgesloten door een met vloeistof gevulde bol. Als de temperatuur in de onmiddellijke omgeving van de sprinkler stijgt vanwege een nabije brand waarbij de temperatuur met ongeveer 30 °C boven de maximaal te verwachten temperatuur uitkomt, dan barst de glazen bol. Door de hoge druk stroomt het bluswater via het leidingsysteem naar de sprinklerkop, waar het op de sproeiplaat slaat, die het water verspreidt over het desbetreffende gebied. Tegelijkertijd wordt het alarmsysteem geactiveerd door de stroming in het waterleidingnetwerk. Na het blussen moet de geactiveerde sprinkler vanwege de gebarsten glazen bol worden vervangen. Daarna is de sprinklerinstallatie weer klaar voor gebruik.

alarmsysteem brandveiligheid koolmonoxidemelder minimax

Toepassingsgebieden:
Onder andere opslagruimtes, logistieke centra, verkoopruimtes, winkelcentra, winkels en markten.

Systeemtypes

Het natte systeem is verreweg de meest algemene soort. Het leidingwerk in dit type systeem staat onder een constante druk. Wanneer de sprinklerbollen barsten, stroomt het water er onmiddellijk uit en blijft het stromen totdat de wateraanvoer op het leidingwerk weer wordt afgesloten.

minimax brandveiligheid brandbeveiliging sprinkler

Het droge systeem is speciaal ontworpen voor plaatsen met kans op vorst.

Bij dit systeem is de installatie niet gevuld met water, maar is leeg. Op het moment dat er een brandalarm is wordt de droge alarmklep geopend en zal de installatie zich vullen met water zodat er over het gehele leidingnet geblust wordt.

Bij het pre-action systeem wordt het leidingwerk niet gevuld met water maar met perslucht. Bij een melding door een hitte- of rookmelder wordt een alarmklep geopend zodat het water in het leidingwerk wordt toegelaten. Alleen op de specifieke locatie waar de brand zich voordoet zal de sprinkler in werking treden en zal de blussing lokaal plaatsvinden.

Sprinkler brochure | Downloaden