SPRINKLERINSTALLATIES

Sprinklerinstallaties –  Wij doven het vuur met water!

Traditionele sprinklerinstallaties blussen met water. Water is het meest natuurlijke blusmiddel, het meeste voorhanden en daarom het meest kostenefficiënt. Het is milieuvriendelijk en verdrijft rook en schadelijke stoffen. Het bluseffect van water is gelegen op zijn capaciteit om warmte te absorberen. Water dooft het vuur door middel van afkoeling.  Door gebruik te maken van traditionele sprinklers, watermisttechnologie (EconAqua) en Minifog nevelsystemen, kunnen wij een optimaal bluseffect garanderen.

watervoerende systemen minimax blusser sprinkler sprinklersysteem

Sprinkler brochure | Downloaden
Minifog brochure | Downloaden
Undercover sprinkler brochure | Downloaden