WINDMOLENS EN TURBINES

“Wij hebben de juiste oplossing voor brandveiligheid in windmolens en turbines.”

In recente jaren is het gebruik van windenergie gemeengoed geworden. Dit is een technologie met een hoog groeipercentage en goede vooruitzichten voor de toekomst. De eenvoudige rotorbladen hebben zich ontwikkeld tot krachtige hightech energiecentrales. Tegenwoordig vereist het ontwerp voor de nieuwe prestatieklassen plus hun offshore locaties een hoog investeringsniveau. Dergelijke dure investeringen moeten adequaat kunnen worden beveiligd tegen storingen en zelfs volledige uitval.

De fabrikant, de operator en de brandweer waren tot nu toe hulpeloos bij het omgaan met het risico van brand.

windmolens turbines brandbeveiliging marine offshore scheepvaart minimax

De rotorkop, het hart van de windturbine, bevat generatoren, transmissies, remmen, schakelkasten, transformatoren en converters. Dit brengt een zeer hoog brandrisico met zich mee. Als er brand zou uitbreken als gevolg van oververhitting van de elementen, elektrische storingen of blikseminslag, dan zal het vuur genoeg brandbaar materiaal aantreffen in de vorm van minerale oliën, smeermiddelen, plastic en elektronische componenten. De onbeschutte locatie van de rotorkop (deze bevindt zich gemiddeld op 80 meter hoogte) beperkt de brandweer in haar pogingen het vuur te bestrijden. In dit geval zal daarom vaak gekozen worden voor de volgende  schadeveroorzakende aanpak: “uit laten branden”.

Bij offshore locaties komt iedere hulp van buitenaf in de regel te laat. Minimax Brandbeveiliging heeft gewerkt met bewezen en geteste componenten om effectief beschermende oplossingen te ontwikkelen voor wind turbines – zowel voor aanpassing in bestaande torens als voor installatie in nieuwe faciliteiten. Deze oplossingen detecteren een beginnende brand en zorgen voor een snelle activering van het automatische blusproces, zodat eventuele schade en onderbrekingen tot een minimum beperkt blijven. Onze deskundige technici staan klaar om u met advies te helpen bij uw beslissing met betrekking tot welke door Minimax Brandbeveiliging ontwikkelde beveiligingsconcepten het beste passen bij uw windturbine.

Meer informatie is te vinden in de Windturbine brochure (Engelstalig) | Downloaden